Välkommen till European Location Framework (ELF) - en tjänst som gör harmoniserade referensdata från nationella kart, fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsmyndigheter tillgängliga från ett ställe.

Denna webbplats utvecklas som en del av ELF-projektet för att skapa den tekniska infrastrukturen för att leverera uppdaterad, officiella, interoperabla och gränsöverskridande geospatiala referensdata.

Referensdata på global och regional nivå finns tillgängliga tillsammans med en applikation som visar exempel på sök- och valmöjligheter. Du får också tillgång till ELF ArcGIS Online. Mer funktionalitet och innehåll kommer att läggas till under de kommande månaderna.

Tjänsten finansieras gemensamt av EUs Competitive and Innovation Framework Programme (CIP) och projektets partners.

För mer information om ELF-projektet, besök webbplatsen www.elfproject.eu.

A window into ELF