Dobrodošli na spletni strani storitve Evropski lokacijski okvir (ELF) – enotni dostopni točki za usklajene referenčne podatke nacionalnih kartografskih, katastrskih in zemljiškoknjižnih uprav.

Ta spletna stran je bila razvita kot del projekta ELF z namenom vzpostavitve tehnične infrastrukture za zagotovitev uradnih, medopravilnih, čezmejnih geoprostorskih referenčnih podatkov.

Referenčni podatki na globalni in regionalni ravni so trenutno dostopni s predstavitveno aplikacijo, ki prikazuje možnosti iskanja in izbire. Prav tako je dostopna storitev ELF ArcGIS Online. Več vsebin in funkcionalnosti bo dodanih v naslednjih mesecih.

Storitev sofinancirajo Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost Evropske komisije ter partnerji v projektu.

Več informacij o projektu ELF je na voljo na spletni strani projekta www.elfproject.eu.

A window into ELF