Velkommen til den Europæiske Location Framework (ELF) service — adgangen til harmoniserede referencedata fra de nationale kortlægnings- og matrikelmyndigheder.

Hjemmesiden er under opbygning og den er en del af ELF-projektet, der har til formål at skabe den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at kunne levere authorititative, interoperabile, geografiske referencedata på tværs af Europas grænser.

Globale og regionale referencedata er i øjeblikket tilgængelige i form af en demonstration af en kommende webløsning til søgning og visning af kortdata. Det er også muligt at få adgang til ELFs ArcGIS online platform. Yderligere funktionalitet og indhold vil blive tilføjet i de kommende måneder.

Tjenesten finansieres af Rammeprogrammet for Konkurrenceevne og Innovation (CIP) og projektets deltagende institutioner.

Yderligere information om ELF projektet: www.elfproject.eu.

A window into ELF